# نوبران

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - روستاهای تابع دهستان بیات

روستاهای تابع دهستان بیات : تجره، مراغه، دمورچی، کردخورد علیا، کردخورد سفلی، سرتان، میمه، آراقلعه، استیجک، جمالک، طاهره خاتون، قلعه احمدبیک،  قلعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - روستاهای بخش نوبران - خلیفه کندی سلام

حریقان- ورکبار- قرمزین- ستق- بالقلو-یاتان-سامان-مراغه-چمران-آقچه قلعه- بیوران-  غازم آباد- سنگگ- جوشقان-تجره-قارلق-گزل دره- دربند- خلیفه کندی- کهک- قرمزین-  اردمین- مزلقان-دروازه-میچگ-دروزان-چارحد-چهابار-دخان-آراقلعه-کردخرد(سفلی وعلیا)- کوهلو(سفلی وعلیا)-مسلم اباد-فستق-قلعتین-استیجک-دولت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

خلیفه کندی سلام - آشنایی با شهر ساوه - روسناهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه

  ساوه یکی از مناطق بسیار قدیمی و باستانی ایران می باشد و مورخان ساوه را گاهی جزء ری و گاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - اعتقادات پزشکی مردم استان مرکزی

اعتقادات پزشکی مردم استان مرکزی    اعتقادات پزشکی مردم: کمر درد: خاکستر گرم با نمک را روی رختخواب بیمار می گذارند و بیمار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

سفر به روستای خلیفه کندی-روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه

برای مسافرت به روستای خلیفه کندی بایستی از این مسیر حرکت نموده تا به سر منزل مقصود برسیم: اول باید به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - اطلاعات و آمار کلی روستای خلیفه کندی

ام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام آبادی وضع طبیعی آبادی             مرکزئ ساوه نوبران بیات خلیفه کندی کوهستانی یا تپه ای تعداد خانوار 79 جمعیت 270 مرد 140 زن 130 مرد 6 سال وبیشتر 126 زن 6 سال وبیشتر 123 مرد 10 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید