# نوبران

روستای خلیفه کندی نوبران ساوه - دهستان آق کهریز

روستاهای تابع آن عبارتند از: بادام چالق، بیجی گرد، ترشک، چمران، ساربقاش، کشکور، لوئین، اتلن، اردمین، اسکین، زمبر، سنگک، قزلقاش، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - آداب و رسوم مردم ساوه در روز عید فطر

  عید سعید فطر که از آن به عنوان بزرگترین عید مسلمانان یاد می شود از جایگاه و منزلت خاصی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

فصل تابستان در روستاهای خلیفه کندی و فستق - روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران

بسم الله الرجمن الرحیم همیشه در فصل تابستان روستاهای خلیفه کندی و فستق ، زیبایی دو چندانی پیدا می نمایند ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - جغرافیای سیاسی شهرستان ساوه

جغرافیای سیاسی: شهرستان ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی است که از طرف مشرق به شهرستان های ری سو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - محیط طبیعی شهرستان ساوه

محیط طبیعی: به لحاظ طبیعی شهرستان ساوه در دشتی هموار واقع شده است. شرایط اقلیمی:شهرستان ساوه دارای اقلیمی نیمه خشک با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - روستاهای بخش نوبران - خلیفه کندی سلام

حریقان- ورکبار- قرمزین- ستق- بالقلو-یاتان-سامان-مراغه-چمران-آقچه قلعه- بیوران-  غازم آباد- سنگگ- جوشقان-تجره-قارلق-گزل دره- دربند- خلیفه کندی- کهک- قرمزین-  اردمین- مزلقان-دروازه-میچگ-دروزان-چارحد-چهابار-دخان-آراقلعه-کردخرد(سفلی وعلیا)- کوهلو(سفلی وعلیا)-مسلم اباد-فستق-قلعتین-استیجک-دولت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - رود مزلقان چای - خلیفه کندی سلام

رود مزلقان یا مزدقان (مزلقان چای) در بخش نوبران ساوه قرار دارد و از ریزابه‌های قره چای به شمار می‌آید. در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

خلیفه کندی سلام - تپه فستق - روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه

تپه فستق (پسته) مربوط به هزاره ۵ تا دوره ساسانیان است و در شهرستان ساوه، شمال رودخانه مزلقان جای و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - آداب و رسوم مردم ساوه در عید نوروز

مردم ساوه ازابتدای ماه اسفند، با خانه تکانی و نظافت منازل خود به استقبال عید نوروز که در میان آنان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید