# خلفه_کندی

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - روستاهای تابع دهستان بیات

روستاهای تابع دهستان بیات : تجره، مراغه، دمورچی، کردخورد علیا، کردخورد سفلی، سرتان، میمه، آراقلعه، استیجک، جمالک، طاهره خاتون، قلعه احمدبیک،  قلعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - فضیلت اعمال مستحبى ماه رمضان

فضیلت اعمال مستحبى ماه رمضان - دعا و استغفار در ماه رمضان الحدیث: قال على بن ابیطالب(ع): »علیکم فى شهر رمضان بکثرة استغفار و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

فصل تابستان در روستاهای خلیفه کندی و فستق - روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران

بسم الله الرجمن الرحیم همیشه در فصل تابستان روستاهای خلیفه کندی و فستق ، زیبایی دو چندانی پیدا می نمایند ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - روستاهای بخش نوبران - خلیفه کندی سلام

حریقان- ورکبار- قرمزین- ستق- بالقلو-یاتان-سامان-مراغه-چمران-آقچه قلعه- بیوران-  غازم آباد- سنگگ- جوشقان-تجره-قارلق-گزل دره- دربند- خلیفه کندی- کهک- قرمزین-  اردمین- مزلقان-دروازه-میچگ-دروزان-چارحد-چهابار-دخان-آراقلعه-کردخرد(سفلی وعلیا)- کوهلو(سفلی وعلیا)-مسلم اباد-فستق-قلعتین-استیجک-دولت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - اعتقادات پزشکی مردم استان مرکزی

اعتقادات پزشکی مردم استان مرکزی    اعتقادات پزشکی مردم: کمر درد: خاکستر گرم با نمک را روی رختخواب بیمار می گذارند و بیمار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

خلیفه کندی سلام - آشنایی با شهر ساوه - روسناهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه

  ساوه یکی از مناطق بسیار قدیمی و باستانی ایران می باشد و مورخان ساوه را گاهی جزء ری و گاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید