روستای خلیفه کندی نوبران ساوه - روستاهای تابع دهستان شاهسون کندی

روستاهای تابع آن عبارتند از: د آقا، اشموئیل پیغمبر، نشوه، اکبرآباد نیوشت، نیوشت، یکه باغ سفلی، یکه باغ علیا، چنار، خلخاب، امامزاده خورق، پاراگوئی، اسمعیل آباد، حقانیه، زملن آباد، سماوک، شاهسونکندی سفلی، شاهسونکندی علیا، شورجه، شیرین بلاغ، قشلاق فتح الله، قلعه آق دره، قورددره، ارجرود، آشیانک، بند نقی، پلمگ آباد، جمشید آباد، چهل گزی، رازین، سوسن نقین، سولاب، صفی آباد، علی گلی، عباس آباد، قارلق، قیاجک، قیطانه، کله گوش، ورکبار سفلی، یلداش آباد و مزرعه درج.

/ 0 نظر / 48 بازدید