روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - جغرافیای سیاسی شهرستان ساوه

جغرافیای سیاسی:

شهرستان ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی است که از طرف مشرق به شهرستان های ری سو کرج، از طرف جنوب و جنوب شرقی به شهرستان های تفرش و قم و از طرف شمال به شهرستان های قزوین و تاکستان از طرف مغرب به شهرستان همدان محدود می شود فاصله ساوه تا تهران 140 کیلومتر و تا مرکز استان 152 کیلومتر است مساحت کل شهرستان 79/8855 کیلومتر مربع برابر با 30 درصد مساحت کل استان با تراکم نسبی 24 نفر است.
شهرستان ساوه دارای 5 شهر بخش و 12 دهستان و 386 آبادی به شرح ذیل است بخش خرقان با دهستان الویر ( 19 آبادی و 1494 خانوار ) دهستان علیشا ( 18 آبادی و 1517 خانوار ) بخش زرند با دهستان حکیم آباد ( 45 آبادی و 1869 خانوار) دهستان خشگرود ( 59 آبادی و 1434 خانوار ) دهستان رودشور ( 17 آبادی 1242 خانوار ) بخش مرکزی شامل دهستان شاهسونکندی ( 35 آبادی و 900 خانوار ) دهستان طراز ناهید ( 37 آبادی و 1365 خانوار) دهستان قره چای ( 30 آبادی و 1699 خانوار ) دهستان نو علی بیگ ( 35 آبادی و 2555 خانوار ) و بخش نوبران شامل دهستان آق کهریز 0 29 آبادی و 2049 خانوار) دهستان نبات ( 36 آبادی و 2114 خانوار ) دهستان کوهپایه ( 26 آبادی و 1504 خانوار )

/ 0 نظر / 28 بازدید