روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - دعوت از همشهریان گرامی جهت همکاری

از همشهریان گرامی دعوت می گردد

 

 در صورت داشتن مطالب و تصاویر

 

 در خصوص روستاهای بخش نوبران ساوه

 

آن را به ایمیل ذیل ارسال فرمایند

 

Rmh1363@yahoo.com

/ 0 نظر / 12 بازدید