روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - اطلاعات و آمار کلی روستای خلیفه کندی

ام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام آبادی وضع طبیعی آبادی             مرکزئ ساوه نوبران بیات خلیفه کندی کوهستانی یا تپه ای

تعداد خانوار 79 جمعیت 270 مرد 140 زن 130 مرد 6 سال وبیشتر 126 زن 6 سال وبیشتر 123 مرد 10 سال و بیشتر 122 زن 10 سال و بیشتر 118 مرد 10-14 ساله 27 زن 10-14 ساله 18 مرد 15-29 ساله 55 زن 15-29 ساله 41 مرد 30-64 ساله 36 زن 30-64 ساله 45 مرد 65 ساله و بیشتر 22 زن 65 ساله و بیشتر 26 زن 65 ساله و بیشتر 26
مرد با سواد 101 زن با سواد 64 مرد محصل 17 زن محصل 13
مرد شاغل 91 زن شاغل 3 مرد بیکار 5 زن بیکار 0
دارای همسر 124 بی همسر براثرفوت 28 بی همسر براثرطلاق 1 هرگز ازدواج نکرده 87
دبستان دارد مدرسه ی راهنمایی پسرانه ندارد مدرسه ی راهنمایی دخترانه ندارد مدر سه ی راهنمایی مختلط ندارد دبیرستان پسرانه ندارد دبیرستان دخترانه ندارد کتابخانه عمومی ندارد مکان ورزشی ندارد
مسجد دارد امامزاده ندارد سایر اماکن مذهبی مسلمانان ندارد اماکن مذهبی سایر ادیان ندارد
شورای اسلامی روستا دارد مرکز خدمات جهاد کشاورزی ندارد شرکت تعاونی روستایی ندارد
صندوق پست ندارد دفتر پست ندارد دفتر مخابرات ندارد دسترسی عمومی به اینترنت ندارد دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی دارد دسترسی به روزنامه و مجله ندارد
راه زمینی (بجز راه آهن) جاده ی شوسه(شن ریزی شده) راه آهن ندارد راه آبی ندارد
وضع سکونت آبادی دارای سکنه ی دائمی
برق دارد گاز لوله کشی ندارد آب لوله کشی دارد تصفیه آب دارد
حمام عمومی ندارد مرکز بهداشتی و درمانی ندارد داروخانه ندارد خانه ی بهداشت دارد مرکز تسهیلات زایمانی ندارد پزشک ندارد دندانپزشک ندارد دندانپزشک تجربی یا دندانسازی ندارد بهیار یا مامای روستایی ندارد بهداشتیار ندارد بهورز ندارد دامپزشک ندارد تکنسین دامپزشکی ندارد

فروشگاه تعاونی

ندارد

بقالی

دارد

نانوایی

دارد

گوشت فروشی

دارد

قهوه خانه

ندارد

بانک

ندارد

تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی

ندارد

 

از شما عزیزان درخواست می شود در صورت داشتن اطلاعات کامل تر در خصوص مطالب فوق موارد خود را به ما اعلام و ارسال نمایید

با تشکر

/ 0 نظر / 11 بازدید